Hvad gør vi / Aldersintegrering

Aldersintegrering

Besøgende bemærker ofte at blive mødt frejdigt og ligeværdigt af store som små. 
Eleverne finder sammen på tværs af alder. De små lytter til de stores snak, og de store leger organiserede lege sammen med de mindre.
 
Ligesom mennesker i det omgivende samfund finder vores elever sammen ud fra interesse, jævnbyrdighed eller nysgerrighed mere end de finder sammen pga alder.
 
En stor del af undervisningen er målrettet en aldersgruppe. Det er muligt at vælge undervisning i andre grupper, end den man
aldersmæssigt hører til. 
 
 
Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk