Hvad mere / Praktisk info / Betaling

Betaling

Staten yder ud over et bygningstilskud og et grunddrifttilskud et tilskud pr. elev.

Derudover er der en forældrebetaling på kr. 19.800,- årligt (1.650,- kr. i 12 måneder) for elever fra 4. klasse.

Elever under 4. klasse betaler kr. 11.100,- årligt (925,- kr. pr. måned i 12 måneder).

Derudover er der en forældrebetaling på kr. 8.700,- årligt til SFO for elever under 4. klasse (725,- kr. i 12 måneder).
Der gives søskenderabat.
Ved indmeldelse på skolen betales to måneders skolepenge som depositum.
Der give også søskenderabat på depositum.
 
Der betales også for 12 måneder i elevens sidste skoleår, hvorefter depositum tilbagebetales, hvis der ikke er modregning, og hvis opsigelse har fundet sted rettidigt. 

 

Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk