Hvad mere / Dokumentation / Mål og undervisningsplaner / Læringsplan / Delmål og slutmål

Delmål og slutmål

Næstved Fri Skole arbejder frem mod de i Fælles Mål beskrevne delmål for de enkelte fag. Rent praktisk bruges i skolens dagligdag en omskrevet og forenklet version af Fælles Måls trinmål. Denne udvikler vi løbende, idet vi hele tiden møder forlagsinitiativer, lovændringer, o.a. Se de aktuelle dokumentationsark for de enkelte fag. Det er vigtigt for os som skole, at vore elever har mulighed for at dyrke særlige talenter, og at elevernes personlige og alsidige udvikling tilgodeses i tilrettelæggelsen af progressionen i undervisningen. Vi tager således hensyn til elever, der fx er særligt naturfagligt eller særligt sprogligt interesserede og lader dem arbejde med udgangspunkt i deres særlige interesseområder - også når det gælder andre fag. Det er kontaktlæreren i samarbejde med faglærere for den enkelte elev, der hele tiden foretager en evaluering af, om der arbejdes frem mod et beskrevent trinmål. Næstved Fri Skole har valgt at være prøveskole, hvilket betyder at skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøve på 9. klassetrin. Det betyder, at undervisningen i prøvefagene naturligt leder frem til de i Fælles Mål beskrevne slutmål for de enkelte fag, idet prøverne er tilrettelagt, så de er en afspejling af disse. I alle fag arbejdes med de nyeste lærerbogsmaterialer fra især forlagene Alinea og Gyldendal.
Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk