Hvad gør vi / Fællesskabet

Fællesskabet

På trods af den individuelle tilgang til eleverne har eleverne på skolen en høj grad af fællesskabsfølelse. Skolens filiosofi er, at man har lettere ved at bidrage til det, som er fælles, hvis man føler sig set og hørt som individ.
 
Fællesskabet understøttes ved aktiviteter på tværs af alder og grupper. Dette kan være i undervisningen. I 2015-16 har vi fx "fredag på tværs", som er fredage, hvor den skemalagte undervisning erstattes af et fælles tema på tværs af alder og/eller grupper.
 
Det daglige fælles morgenmøde og det ugentlige skolemøde og fælles, skemalagt rengøring - er fora, hvor fællesskabet yderligere styrkes. 
 
Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk