Hvad gør vi / Hverdagen
Skolens daglige liv er præget af vores holdning til menneskers måde at være sammen på, ligesom vores kendskab til børns læreprocesser har været medvirkende til tilrettelæggelsen af hverdagen.

Hverdagen

Skolens hverdag er præget af de demokratiske processer, hvor alle har mulighed for at byde ind med forslag til ændringer og nye tiltag. 
Derfor kan hverdagen ændre sig hos os - måske i større omfang - end på de fleste andre skoler. Beslutningsprocessen er kort. Der er ikke langt fra et godkendt forslag til handling. 
 
Vi bestræber os dog på at tage hensyn til at hverdagen også skal være tryg og forudsigelig, og vi favner de elever, som har brug for særlig støtte, når tingene ændrer sig. 
 
 
Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk