Matematik

Matematik I indskolingsfasen handler matematik om talforståelse gennem arbejde med konkrete materialer. Emner og begreber introduceres i den fælles undervisning afløst af mere abstrakt arbejde i matematiske arbejdsbøger. På mellemtrinnet uddybes forståelsen af matematikkens logik gennem dels individuelt arbejde i arbejdsbøger med individuel lærervejledning dels i små grupper. Det tilstræbes, at der indimellem det abstrakte talarbejde også arbejdes med konkrete opgaver, der giver plads til undren og reflekteren over mulige løsninger. Kontaktlæreren følger op på det individuelle arbejde, det vurderes løbende om tests er nødvendige i forbindelse med videre handleplaner. I udskolingen er der dels mulighed for fortsat at arbejde ud fra individuelle handleplaner, dels undervisning på hold. Færdighedsregning repeteres, arbejde med større problemregningsopgaver introduceres.
Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk