Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
6/10 2012 - NFS NYT 19

Nummer 20

 
Kort nyt fra skolen
Torsdag havde vi problemer med vandforsyningen på skolen. Vores genbo fik udført gravearbejde på sin grund, og i den forbindelse blev en vandforsyningsledning beskadiget, så der måtte lukkes for vandet til hele byen. Der blev indkøbt drikkevand, og lagt vådservietter frem til brug efter toiletbesøg. Meget uheldigt uheld – heldigvis nåede vi at få vand, inden vi gik hjem, og inden Connie var færdig med dagens rengøring.

 
Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde den 1. oktober, og jeg vil i det kommende skoleår - som et led i arbejdet med skolens årstema: "videndeling" - bestræbe mig på at skrive en kort redegørelse her i nyhedsbrevet efter hvert bestyrelsesmøde (dvs cirka månedligt) om, hvad vi arbejder med.

 

På mandagens møde kunne vi hilse Camilla, Daniel og Malthe velkommen! De vil fremover deltage i bestyrelsesarbejdet som elevrepræsentanter. Vi startede mødet med at høre om deres forventninger, og om de ser sig selv som representanter for de andre elever eller mest for sig selv. De vil gerne repræsentere de øvrige elever. De vil arbejde videre på, hvordan de kan formidle bestyrelsesarbejdet til skolens elever og indsamle og formidle elevernes synspunkter og ønsker til bestyrelsen.

 

Vi har i bestyrelsen arbejdet med et årshjul for at få overblik over årets faste begivenheder og aktiviteter i bestyrelsen. Årshjulet blev gennemgået ved mødet, og jeg tror, at vi alle nu har bedre styr på, hvad vi skal hvornår.

Arbejdsdagen blev evalueret, så vi kan gøre den endnu bedre næste gang!

Vi talte om Videndeling. Fremover vil vi videndele i bestyrelsen, ved at hvert medlem på skift holder et oplæg om et spændende emne, som vi ved noget om. Vi vil fremme videndelingen mellem forældre gennem en mentorordning, hvor "gamle" forældre kan vejlede nye på skolen. Vi vil fremme videndelingen mellem bestyrelse og forældre med indlæg af denne type.

Vi gennemgik nogle af de kommissorier, der beskriver hvert udvalgs arbejdsområde. Hvert udvalg har/vil gennemgå og ajourføre sit udvalgs kommissorium.

Vi gennemgik økonomien på ombygningen af første sal og de justeringer, der har været nødvendige undervejs.

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en forælder omkring skolens åbningstider: behovet for længere åbningstider vil blive undersøgt ved en systematisk rundspørge blandt forældrene.

Tove holdt et spændende oplæg om frivillighed, om forældredeltagelse i skolen nu og tidligere. Vi havde efterfølgende en kort drøftelse om, hvad og hvordan god forældreinddragelse kan fungere på skolen i dag. Denne drøftelse fortsætter på kommende bestyrelsesmøde.

Vi afsluttede mødet med at høre, hvordan elevrepræsentanterne havde oplevet aftenen: de var ikke overraskede, men syntes det var godt at få indblik i, hvad vi egentlig laver :-)

 

Det var alt for denne gang. Det formelle mødereferat vil på sigt kunne læses på skolens hjemmeside med en kode. Det er endnu ikke muligt at få adgang.

På genhør!

 

Siri, Formand


 
Kalender

 

Efterårsferie

Lørd. 13. okt. 2012

Sønd. 21. okt. 2012

Tøj-café kl. 14-16

Torsd. 25. okt. 2012

Flora 2715 5954

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 29. okt. 2012

Pizza kl. 17:30

Forældremøde for Balloner  Kl. 19

Tirsd. 6. nov. 2012

 

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 26. nov. 2012

Pizza kl. 17:30

Juletræsfest kl. 13-15

Onsd. 19. dec. 2012

Flora 2715 5954

Juleferie

Fred. 21. dec. 2012

Onsd. 2. jan. 2013

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 28. jan. 2013

 

Vinterferie

Lørd. 9. feb. 2013

Sønd. 17. feb. 2013

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 25. feb. 2013

Pizza kl. 17:30

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 18. marts 2013

 

Påskeferie

Lørd. 23. marts 2013

Mand. 1. april 2013

Generalforsamling

Lørd. 13. april 2013

 

St. Bededag

Fred. 26. april 2013

 

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 29. april 2013

 

Kr. Himmelfartsferie

Torsd. 9. maj 2013

Sønd. 12. maj 2013

Pinseferie

Lørd. 18. maj 2013

Mand. 20. maj 2013

Grundlovsdag

Onsd. 5. juni 2013

 

Sommerferie

Lørd. 29. juni 2013

Sønd. 11. aug. 2013


Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk