Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
2/12 2012 - NFS NYT 23

Nummer 23

 
Farvel

Til Carl-William og Mynte-Maya, som sammen med deres familie flytter til det smukke Hundested i Nordsjælland. En bevæget dag for mange. Det er svært at tage afsked. Stort tak for en bevæget mor- tale og en fin afskedsgave i form af et gavekort til indkøb af en frugtbusk eller et frugttræ.

 


 
Nye bus-vente-regler

Da vi indimellem har børn, der - fordi de er for sent på den - glemmer at kigge sig for på vej over til bussen, har vi besluttet her og nu at indføre nye bus-vente-regler: Alle venter i skolegården (en enkelt har fået dispensation fra denne regel og venter ved det egentlige busstoppested). Når bussen drejer om hjørnet og kører mod skolen, går børnene over vejen. Buschaufførerne er informeret, så bussen under alle omstændigheder stopper – nogle børn har tidligere oplevet, at den kørte forbi, når ingen stod ved stoppestedet.

 

Formålet med den nye regel er dels at undgå farlige situationer dels at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at færdes sikkert i trafikken. Det har især været elever, der skulle tage sig af at få mindre søskende med til bussen, der ofte har været for sent på den. Opmærksomheden på sikkerhed betyder, at vi også alle hjælper, når vi kan se, at elever har svært ved at få sig ”pakket” i tide.

 

På længere sigt arbejder vi på at få kommunen til at hjælpe os med at skabe bedre sikkerhed: fodgængerovergang? Omlægning af ruten, så busstoppestedet flyttes til den anden side af vejen?


 
Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde mandag den 26. november. Vi havde en lang dagsorden, og mange lange og gode drøftelser. Nogle punkter blev vi nødt til at flytte til et fremtidigt møde, men vi kom igennem det vigtigste og mest akutte.

 

I arbejdet med at tydeliggøre og definere bestyrelsens arbejde var vi i dag nået frem til arbejdsdags/weekends-kommissoriet (fremover forkortet til AW-kommissorium og AW-udvalg). AW-udvalgets forslag til kommissorium blev vedtaget og vil blive lagt på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”. Husk at alle forældre kan melde sig ind i et udvalg, selv om man ikke er med i bestyrelsen. Arbejds-weekenden 2013 er nu fastlagt til den 15-16 juni.

 

Budget 2013: Vi havde lange diskussioner om næste års budget. Som følge af statens besparelser på området går vi barskere tider i møde. Vi diskuterede emner som forhøjelse af skolepenge, ændringer i søskenderabat, SFO-betaling, antal elever på skolen, løn samt vedligeholdelse af skolens bygninger.

Målet for budgettet det kommende år bliver nok et nulresultat (hvor vi plejer at sigte mod et overskud på 1-2%), men det endelige budget fastlægges og vedtages i starten af 2013.

 

En glædelig nyhed: skolen har modtaget en privat donation på 50.000 kr.! Den skal bruges til forbedring af udelegeplads (20.000 kr.) og ny bålhytte (30.000 kr.). Mange varme tanker til donatoren, der ønsker at være anonym.

 

Videre drøftede vi evt. deltagelse i Lilleskolernes mediekampagne, men besluttede at afstå, da vi mener der er bedre måder for os at gøre opmærksom på vores skole.

 

Oplægget af Peter Højgaard (fra Lilleskoleforeningen) ved bestyrelsesmødet i oktober var inspirerende for både lærere og bestyrelse. Som en opsamling på dette diskuterede vi skolens og bestyrelsens legalitet og legitimitet (begreber som Peter brugte meget). Hvordan tydeliggør og formidler vi, hvad vi er for en bestyrelse, og hvilken skole vi arbejder for, vigtigheden af at bestyrelsen kender skolens hverdag, men ikke skaber den. Lærerne og eleverne er den dynamiske kraft, der skaber skolens rammer og liv. Kan dette dynamiske liv beskrives og defineres? Kan skolens værdigrundlag (legitimitet) fastholdes? Vi fortsatte diskussionen om bestyrelsens rolle og opgaver og nedsatte et udvalg mhp. udarbejdelse af et bestyrelses-kommissorium for at definere bestyrelsens rolle og opgaver (vi har et godt udgangspunkt i skolens vedtægter). Dette skal gøre det tydeligt for nuværende og kommende bestyrelser og forældre, hvad vi går og laver, og hvorfor vi er her.

 

Åbningstider: I runde to har vi modtaget følgende svar: Åbne kl. 07.00: 6 forældre/par siger ja. Åbne kl. 07.30: 13 forældre/par siger ja. Har ikke behov: 44 forældre/par. Dette foranledigede en del diskussion, og der blev enighed om, at vi først må lave en beregning på de økonomiske konsekvenser for den længere åbningstid. Beslutning om evt. forsøgsordning tages ved næste bestyrelsesmøde.

 

Vi havde fået en forespørgsel fra en forælder om adgang til bestyrelsens fulde referat. Det er ikke muligt af hensyn til personfølsomme sager og andre emner, der kræver en vis diskretion. Det er som tidligere nævnt muligt at deltage i bestyrelsesmøderne (eller gå med i bestyrelsenJ). Jeg håber også at dette skriv giver rimeligt godt indblik i vores arbejde.

 

Efter et langt og spændende møde afsluttede vi aftenen kl. 21.30!

 

På genhør

Siri


 
Papirleg eller papirspild – en hverdagshistorie

Der var en gang - mere præcist en eftermiddag i forrige uge, hvor hele Junglen summede af leg og aktivitet.

En af de lege, der startede, var en leg, hvor papir blev brugt til fremstilling af vafler og iskugler. I løbet af kort tid var hele Junglen forvandlet til ismejeri med reklameafdeling og butiksafdeling. Der kom hele tiden nye børn til – 15 børn var efterhånden en del af legen – der kom nye initiativer og butiks-filialer/konkurrenter opstod. Legen, der foregik, var helt fantastisk! Det var fantastisk at se, hvordan børnene fleksibelt inddrog flere og flere i legen og i samarbejde med disse nye fandt områder, hvor de kunne indgå og bidrage.

Legen strakte sig i flere timer og fortsatte i flere dage.

Der blev brugt rigtig meget papir!!! Afvejningen af balancen mellem mængden af papir, der blev brugt, og den læring og glæde, der var i aktiviteten, faldt denne gang klart ud til fordel for prioritering af en god leg. prioriteres.

Da nogle af børnene ønskede at tage en stor pose ”is og vafler” med hjem fra deres fantastiske leg, er der nok nogle forældre, der er blevet ramt af tanken: hov, er det ikke ressourcespild J

- jo, som voksen har man etisk samvittighed – og det er rigtig vigtigt at give denne videre til næste generation.

Fotokopier af en sød kanin i store mængder hører nok til kategorien ressourcespild og bør stoppes. Vi tager gerne imod opråb, når I synes, ”noget” ser ”mærkeligt” ud. Så – hermed tak til den forælder, der gav anledning til denne lille hverdagsfortælling.


 
Madkasser og drikkedunke

Der glemmes meget ofte madkasser og drikkedunke – indimellem er vi simpelthen nødt til at smide dem ud – det er lidt ærgerligt, da det ofte er ”fine sager”, vi sådan smider ud. Husk at kigge lageret igennem, når I henter jeres børn, og bed dem tage emballage med hjem – helst hver dag.

Også andre ”fine sager” efterlades på skolen – legetøj, tøj, sko. Det ville være rigtig rart – især for vores søde rengøringsdame - hvis (næsten) alt uden for skabene blev taget med hjem til weekend


 
EFTERLYSNING

Valdemar har torsdag d. 22. november mistet sin Iphone 4.

Han husker det selv som, at de legede ude i haven og han havde lagt den fra sig på bordet ude i gården et øjeblik. Da de hurtigt vendte tilbage for at hente den, var den væk.

Den er sort og har et meget kraftigt gummicover i sort (som Tonny’s). Vi har prøvet at spore den, men desværre uden held.

Hvis nogen skulle finde den, må I meget gerne aflevere den på kontoret på skolen.

Kh. Camilla


 
Kalender

 

5.-klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 20. nov. 2012

Blev aflyst – ny tid vil blive aftalt!

7.klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 4. dec. 2012

 

Juletræsfest kl. 13-15

Onsd. 19. dec. 2012

Flora 2715 5954

Juleferie

Fred. 21. dec. 2012

Onsd. 2. jan. 2013

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 28. jan. 2013

 

Vinterferie

Lørd. 9. feb. 2013

Sønd. 17. feb. 2013

9. klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 19. feb. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 25. feb. 2013

Pizza kl. 17:30

9. klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 26. feb. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 18. marts 2013

 

Påskeferie

Lørd. 23. marts 2013

Mand. 1. april 2013

Generalforsamling

Lørd. 6. apr. 2013

NY DATO

0.klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 9. apr. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

0.klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 16. apr. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

St. Bededag

Fred. 26. april 2013

 

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 29. april 2013

 

Kr. Himmelfartsferie

Torsd. 9. maj 2013

Sønd. 12. maj 2013

Pinseferie

Lørd. 18. maj 2013

Mand. 20. maj 2013

Grundlovsdag

Onsd. 5. juni 2013

 

Sommer-arbejdsweekend

Lørd. 15. juni 2013

Sønd. 16. juni 2013

Sommerferie

Lørd. 29. juni 2013

Sønd. 11. aug. 2013


Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk