Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
20/12 2012 - NFS NYT 24

Nummer 24

 
Juleferie
Så nærmer julefesten og juleferien sig. December måned kan være en svær måned for børnene. Der er forventninger, mange særlige traditioner, ekstra travlhed og nye aftenritualer pga julekalendere, og det mærker vi på skolen. Julepausen kommer således for de fleste belejligt – en pause inden det nye år.

 
Juletræsfest onsdag d. 19. kl. 13-16

Kom og vær med!

Vi har fejlagtigt oplyst, at juletræsfesten varer fra kl. 13 -15. Det var en fejl, den fortsætter til kl. 16, som det fremgår af indbydelsen, der er vedhæftet dette nyhedsbrev.


 
Sidste skoledag 20. december

Sidste skoledag inden juleferien er torsdag den 20. december. Traditionen tro er denne dag hygge- og oprydningsdag. Der er morgentime i Urskoven og Lektiecafé for Mellemgruppen. Efter Morgenmødet ryddes op og resten af dagen er til hygge ude og inde – også de voksne har oftest tid til et hyggeligt brætspil eller andet på denne sidste dag inden ferien.

Har man af en eller anden grund brug for at holde denne dag fri, skal det som altid aftales med kontaktlærer.


 
Pædagogisk dag

Lærerne m.fl. ønsker at holde en pædagogisk dag fredag d. 18. januar. Forældre, der har mulighed for at deltage på dagen som ”passer” af skolen, bedes henvende sig til Flora på 2715 5954.

Det er rigtig vigtigt for ansatte på skolen at have hele dage til at komme i dybden med forhold omkring skolen. Der bliver hvert år sat en uge af, inden eleverne starter i august, til at gøre klar til det nye skoleår. For at kunne følge op på nye tiltag og udvikle ideer er det nødvendigt med en til tre dage i løbet af skoleåret. Denne gang skal der arbejdes med skolens kerneopgaver.


 
Vikar for Tonny
Der er endnu ikke truffet en endelig beslutning omkring vikar for Tonny, men vi arbejder på at finde den helt rigtige person, der ud over at skulle tage sig af en del af Tonnys opgaver (eller andres – i forbindelse med omrokering) også vil bringe anden inspiration til skolen.

 
Opskrivning af søskende til skolestart 2013 – og senere!

På NFS har søskende fortrinsret til ledige pladser på skolen, men vi kan kun sikre, at de kommer i betragtning til en plads, hvis de er skrevet op på vores venteliste og registreret i vores system.

Det er derfor vigtigt, at I udfylder opskrivningsblanketten på skolens hjemmeside og aflevere den på kontoret for at komme i betragtning til de ledige pladser.

Dette gælder for alle alderstrin – men især for dem, som ønsker at starte i 0´de klasse, da der er mange, der er interesseret i skolestart hos os.

Jeannie


 
Kalender

Ændringer og nye arrangementer er markeret med fed.

Juletræsfest kl. 13-16

 

Onsd. 19. dec. 2012

Flora 2715 5954

Juleferie

Fred. 21. dec. 2012

Onsd. 2. jan. 2013

Pædagogisk Dag

Fred. 18. jan 2013

Tovholder: Flora 2715 5954

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 28. jan. 2013

 

Vinterferie

Lørd. 9. feb. 2013

Sønd. 17. feb. 2013

9. klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 19. feb. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 25. feb. 2013

Pizza kl. 17:30

9. klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 26. feb. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 18. marts 2013

 

Påskeferie

Lørd. 23. marts 2013

Mand. 1. april 2013

Generalforsamling

Lørd. 6. apr. 2013

NY DATO

0.klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 9. apr. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

0.klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 16. apr. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

St. Bededag

Fred. 26. april 2013

 

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 29. april 2013

 

Kr. Himmelfartsferie

Torsd. 9. maj 2013

Sønd. 12. maj 2013

Pinseferie

Lørd. 18. maj 2013

Mand. 20. maj 2013

Grundlovsdag

Onsd. 5. juni 2013

 

Sommer-arbejdsweekend

Lørd. 15. juni 2013

Sønd. 16. juni 2013

Sommerferie

Lørd. 29. juni 2013

Sønd. 11. aug. 2013

Alle datoer er inklusive.

Redaktion Tove


Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk