Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
26/3 2013 - NFS NYT 6

Nummer 6

 
Konflikt

Det lader ikke til, at konflikten på lærerområdet bliver løst. Reglerne siger, at udsættelse kan finde sted indtil d. 31. marts kl. 23:59.

Næstved Fri Skole er også omfattet af konflikten, og tre lærere (Lone, Mette B. og Steen) er ramt og vil ikke møde på arbejde tirsdag morgen efter påske, med mindre lockout´en bliver udsat.

Skolens leder har lov til at påtage sig konfliktramt arbejde, og det vil jeg (Tove) gøre i det omfang, det er muligt og med prioritering af Ballonernes afgangsprøve, som starter først i maj.

I Urskoven vil morgentimerne ikke blive gennemført som normalt. Der vil være opsyn med børnene, men mange rutiner vil være ændret. Lones engelsktimer vil helt være aflyst. Da mange børn skal bruge rigtig meget energi på ændring af rutiner, vil det være en hjælp, hvis I kan gøre børnenes dage så korte som muligt i konflikperioden – eller holde jeres børn hjemme. Ring til Tove på 40 30 14 76, hvis du holder dit barn hjemme. Al kontakt til Lones kontaktelever skal gå til Tove. Helst via sms.

I Goplergruppen betyder konflikten, at der vil være færre voksne i LC om morgenen. Der vil være åbent. Kontakt angående Mettes kontaktelever skal gå til Tove på 40 30 14 76. Helst via sms.

Boblernes engelsk – og tyskundervisning vil være aflyst. Den øvrige undervisning vil blive gennemført så godt som muligt. Jeg (Tove) har opgaver klar og vil sætte i gang, men jeg skal både være hos Bobler og Balloner. Med god vilje kan det fungere.

Ballonholdets undervisning vil blive prioriteret – de skal være på skolen til normal tid. Tyskundervisning vil være selvstudie og kan eventuelt foregå hjemme.

Vi tager een dag ad gangen og informer, hvis der sker ændringer :) Tove


 
Nyt fra Bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde mandag den 18. marts. Vi lagde ud med at lægge en sidste hånd på planlægningen af Cafémødet og generalforsamlingen den 6. april, og har opdelt ansvaret for de forskellige opgaver i forbindelse med dagen. Som tidligere nævnt, vil Cafémødet tage udgangspunkt i skolens årstema ”videndeling”. Medarbejdere fra skolen, elever og medlemmer af bestyrelsen, vil dele deres viden med jer og holde et kort oplæg om hver sit emne (se mail fra 19/3: ”NFS Cafémøde og generalforsamling”). Vi håber på et stort fremmøde til en spændende og vigtig eftermiddag!

 

Vi fik besøg af skolens revisor, Morten fra Deloitte, der sammen med os gennemgik regnskabet for 2012, samt protokollen (som rummer revisionens gennemgang af en lang række forhold vedr. økonomi, forvaltning og produktivitet, krævet af Undervisningsministeriet). 2012-regnskabet afspejler en fin økonomi, og resultatet ligger meget tæt på det budgetterede.

 

Sammen med Morten gennemgik vi også budgettet for 2013. Vi talte om udfordringerne for de kommende år, hvor statstilskuddet kan forventes at blive yderligere reduceret. En særlig udfordring for skolen er midler til specialundervisning (SU), hvor NFS modtager et stort beløb i forhold til sin størrelse. Tildelings-nøglen for SU er under revision, hvilket kan få økonomiske konsekvenser om et par år, når den nuværende overgangsordning bortfalder. Den fulde konsekvens af overgangsordningen er ikke kendt endnu (afsløres til sommer), mens de kommende principper for fordeling er komplet ukendte. I forhold til SU-tildelingen for 2013 er der indlagt et konservativt skøn i 2013-budgettet, mens fremtidig information om den nye nøgle må danne baggrund for evt. justeringer i skolens økonomi.

 

Dette har nødvendiggjort en hårdere prioritering, men økonomiudvalget har – gennem ihærdigt arbejde – lykkes med at lægge et fornuftigt budget for 2013.

 

Åbningstider: Efter et langt forløb, hvor spørgsmålet har været oppe - i en eller anden form – på hvert møde det seneste halve år, og hvor vi har undersøgt muligheder på kryds og tværs, må vi nu konstatere, at vi ikke har kunnet finde en god løsning, som vi økonomisk kan stå inde for. Det skyldes det usikre budget for 2013. En endelig afgørelse i denne sag kan bestyrelsen først træffe, når vi kender de konkrete tal for SU-tildelingen, og dermed får en idé om, hvordan de kommende principper for tildeling af SU-midler vil påvirke skolens økonomi (se ovenfor).

 

Forældre der har behov for pasning af deres børn om morgenen før kl. 8, opfordres til at organisere en frivillig, forældrebaseret ordning. Der er mulighed for at få udleveret en nøgle til skolen, og at skiftes til at passe hinandens børn (der er fra skolens side et krav om, at der skal være mindst en person over 18 år til stede). En anden mulighed vil være at aflevere sit/sine børn hos en skolekammerat. Hvis I er interesserede i en ”gør-det-selv-løsning”, kan I kontakte Jeannie på kontoret, som vil hjælpe jer med at få kontakt til hinanden.

 

Dette var det sidste bestyrelsesmøde for den siddende bestyrelse. Tak for godt samarbejde! På gensyn til Cafémøde og generalforsamling.

 

På vegne af bestyrelsen, og med håb om en grønnere tid, SiriSiri


 
Naturfag i Urskov / Gopler gruppen

Som nogle måske har bemærket, foregår der ind imellem nogle underlige ting i Urskoven og Goplergruppen, hvor eleverne f.eks. samler elastikpistoler eller suger kogte æg ned i glas. Ja, der kan sågar gå ild i papir med usynlig skrift. Alle disse småforsøg, som laves for nogle Goplerpiger hhv. Urskovselever om onsdagen og for nogle drenge om torsdagen, er et forsøg på at gøre Naturfaget levende. I undervisningen lægges der vægt på elevernes frivillighed, samt at forsøgene (hvor det er muligt) kan udføres af eleverne selv. Forsøgene er af forskellig varighed, og det er befriende ikke at være bundet af en meget fast tidsramme, således at det er elevernes umiddelbare interesse/dagsform, som afgør undervisningstiden. Tanken er, at få eleverne til at undres over naturfaglige ting og derigennem stille afklarende spørgsmål eller eksperimentere videre. Det lykkes for mange, og andre synes bare, det er sjovt, at f.eks. en vandraket kan pumpes helt vildt højt op i luften. Ikke desto mindre bliver der dækket rigtig mange læringsmål på en sjov og fri måde. Når vejret (forhåbentlig snart) tillader det, vil forsøgene/undersøgelserne rykke udenfor.

Med venlig hilsen Ole


 
Renovering af LC-området

Sidste år fik vi lavet en undersøgelse af Teknologisk Institut – der blev fundet skimmelsvamp i den dybe del af skolens kælder, som pga indtrængende vand er meget fugtig. Meget typisk for huse af skolens alder. Der blev foretaget udbedringer og forebyggelse iht DK´s Teknologiske Institutsretningslinjer: Der blev sat en dør i op til stueetagen og utæthederne ved trappeafsatsen i skolegården blev repareret. Desuden blev kælderen rengjort efter foreskrifterne.

I stueetagen blev der ikke fundet tegn på skimmelsvampproblemer. Konsulentens vurdering var dog, at betingelserne for fugtproblemer er til stede pga vægbeklædningen og på den baggrund blev endnu en undersøgelse i LC-området, der fandt sted i vinterferien i år. Undersøgelsen viste tegn på skimmelsvamp. Sidste led i det forebyggende arbejde er således fjernelse af vægbeklædningen i LC-området. Problemet er ikke akut, da den pågældende væg efter undersøgelsen er blevet forseglet efter DTI´s forskrifter. Udbedringen og forebyggende foranstaltninger vil finde sted hen over sommerferien.

LC-området. Problemet er ikke akut, da den pågældende væg efter undersøgelsen er blevet forseglet efter DTI´s forskrifter. Arbejde vil finde sted hen over sommerferien


 
De skriftlige afgangsprøver

De skriftlige prøver er hermed lagt i kalenderen. De skriftlige prøver i matematik og dansk er bundne prøver. Prøverne markeret med ”Udtrækspøve!” er prøver der er til lodtrækning. Der bliver udtrukket et naturfagligt fag (altså enten geografi eller biologi eller mundtlig matematik) og ét humanistisk fag (altså enten skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, samfundsfag eller historie)

Det bliver offentliggjort den 25. april, hvilke fag der er udtrukket til vores prøvehold.


 
Kalender

Ændringer og nye arrangementer er markeret med fed.

 

Påskeferie

 

Lørd. 23. marts 2013

 

Mand. 1. april 2013

 
 

Cafémøde med workshops og Ordinær Generalforsamling

 

Lørd. 6. april 2013

 

Kl. 13-15 og kl. 15:-16:30

Indbydelse/indkaldelse er på vej!

 
 

0.klasseelever til sundhedsplejerske

 

Tirsd. 9. apr. 2013

 

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

 
 

Goplertur til Fyn

 

Mand. 15. april 2013

 

Tirsd. 16. april 2013

 
 

0.klasseelever til sundhedsplejerske

 

Tirsd. 16. apr. 2013

 

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

 
 

Offentliggørelse af prøvefag

 

Torsd. 25. april 2013

 

Kl. 9

 
 

St. Bededag

 

Fred. 26. april 2013

 

 

 
 

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

 

Mand. 29. april 2013

 

 

 
 

Skriftlig FA i matematik

 

Torsd. 2. maj 2013

 

Kl. 9-13

 
 

Skriftlig FA i retskrivning og læsning

 

Fred. 3. maj 2013

 

Kl. 9-10:30

 
 

Skriftlig FA i skriftlig fremstilling (stil)

 

Mand. 6. maj 2013

 

Kl. 9-12:30

 
 

Evt. skriftlig FA i skriftlig engelsk

 

Tirsd. 7. maj 2013

 

Kl. 9-12 Udtræksprøve!

 
 

Evt. Skriftlig FA i skriftlig tysk

 

Onsd. 8. maj 2013

 

Kl. 9-12 Udtræksprøve!

 
 

Kr. Himmelfartsferie

 

Torsd. 9. maj 2013

 

Sønd. 12. maj 2013

 
 

Skriftlig FA i fransk skriftlig

 

Mand. 13. maj 2013

 

Kl. 9-12 Udtræksprøve!

 
 

Skriftlig FA i biologi

 

Tirsd. 14. maj 2013

 

Udtræksprøve!

 
 

Skriftlig FA i geografi

 

Onsd. 15. maj 2013

 

Udtræksprøve!

 
 

Pinseferie

 

Lørd. 18. maj 2013

 

Mand. 20. maj 2013

 
 

Goplertur til Christians Ø

 

Mand. 27. maj 2013

 

Fred. 31. maj 2013

 
 

Grundlovsdag

 

Onsd. 5. juni 2013

 

 

 
 

Sommer-arbejdsweekend

 

Lørd. 15. juni 2013

 

Sønd. 16. juni 2013

 
 

Sommerferie

 

Lørd. 29. juni 2013

 

Sønd. 11. aug. 2013

 
 

Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk