Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
4/6 2014 - NFS NYT 14

Nummer 14

 
skolen viser sig fra sin allerbedste side, og det er dejligt at være en del af hverdagen her.
Dejligt vejr, dejlig stemning, ture ud af huset –

 
Tak for jeres store indsats til arbejdsweekenden
Kære forældre, børn og unge, lærere og skolens øvrige medarbejdere:
Tak for jeres store indsats til arbejdsweekenden!
Der blev malet, gjort rent, hygget, ordnet have, snakket på kryds og tværs, savet i asfalt(!)og plantet pæle, fotograferet, kørte på lossepladsen, spillet teater, ordnet el, drukket kaffe, renset tagrender, lavet dejlig mad, hygget, vasket vinduer, spillet rundbold, sunget ved bålet og ryddet op! Og sikkert meget mere… Hvor var det bare en dejlig weekend! Jeres bidrag til skolen gør en kæmpe forskel, sparer os for dyre håndværker-timer, men er også med til at understrege at det her er VORES SKOLE. En skole vi alle passer godt på, bidrager til og sørger for fortsat er et godt sted at være.
Solvarme sommerhilsner og tak til jer alle!
På vegne af skolen og bestyrelsen
Siri, Pernille, Thomas og Dennis

 
Lone har været på matematikkursus
Måske har nogen undret sig over hvor jeg var henne i uge 20.

Jeg var på et meget inspirerende matematikkursus med nogle super gode undervisere.
På kurset fik jeg rigtig mange nye inspirerende, sjove og lærerige måder til at begå sig i
matematikkens verden.
Det er altid lidt sjovt at sidde som lærer på den anden side af bordet :-)

Det, der optog mig mest på kurset, var de sidste 3 dage, hvor der var den sjoveste og mest
nørdede matematiklærer ved navn Volker.

Han havde nærmest en hel varevogn fuld af matematik-ting, som vi tog udgangspunkt i.
Ca. 30 års erfaring af gemte matematikskatte tog han frem og delte ud med glæde til os
kursister, som vi nu kan glæde alle de fantastiske børn, der er rundt omkring med.
Volker udvikler hele tiden sine idéer og afprøver dem på mange forskellige skoler.

Jeg har fået så mange gode og sjove aktiviteter med hjem, som jeg næsten ikke kan vente
med at afprøve i undervisningen på NFS.

På flere skoler bruger de ikke bøger i matematik mere - men spil og computer og ´ude aktiviteter.
Børnene skal bruge deres krop mere i matematikundervisningen.

I Urskoven vil jeres børn sikkert komme hjem med nogle øvelser, som de gerne vil afprøve hjemme,
så tag godt imod dem (det gælder om at styrke glæden :-).

Jo mere de får afprøvet talsystemerne, tabellerne, geometri, addition og subtraktion i bevægelsesform,
jo sjovere bli´r det at ha´ matematik.
(Måske de 5-10 minutter brugt på disse lege vil motivere til endnu mere udfordring i matematikkens verden)

Jeg har allerede afprøvet en del matematik-øvelser på jeres børn, og de elsker det ... de kan næsten
ikke stoppe igen.
Så dejligt med et nyt boost.

PS. Spørg mig, hvis I vil ha´ nogle matematikhjemmesider, der gi´r motivation og mening for netop jeres barn.
J Lone J

 
Nyt fra bestyrelsen
Efter en dejlig arbejdsweekend mødtes bestyrelsen tirsdag d. 27. maj. Vi var en lille flok, og vi udskød derfor flere af vores diskussionspunkter til næste møde.
Økonomi: Jennies kvartalsopfølgning viste, at skolen holder sig fint indenfor det i år lidt strammere budget.

Som nævnt her tidligere er der kommet nye regler for tilskud til specialundervisning. De nye regler gør, at tilskuddet i mindre omfang følger eleven, og i højere grad tildeles hver skole som et skabelon-beløb. De nye regler omhandler også, hvordan skolen skal dokumentere, at den giver specialundervisning for de antal timer der er søgt, men skolen får kun tilskud for en lille del af det søgte timetal.
Vi skal i bestyrelsen tage stilling til, om det overhovedet giver mening at søge dette tilskud.
Vi evaluerede arbejdsweekenden. Der var stor enighed om, at det havde været en dejlig weekend, med god balance mellem det sociale og det praktiske.
Trafik og busser: der er meget lille sandsynlighed for at kommunen på nogen måde vil udvide bustrafikken til og fra skolen, da der generelt spares kraftigt på området. Angående cykelsti fra Fensmark, ser det ud til, at det største problem bliver, hvordan man krydser Ringstedgade på en sikker måde, da vejen ikke er kommuneejet, men statsejet, og hører under vejdirektoratet (hver en ændring her ville medføre et bureaukratisk mareridt). Der vil blive etableret nye cykelstier i forbindelse med den nye omfartsvej, og vi håber på, at de vil vise sig brugbare for dem, der færdes på cykel til og fra skolen.
Det var alt for denne gang!
Sommerglade hilsner på bestyrelsens vegne Siri

 
Pædagogisk Dag – hjælp til at passe skolen søges J
Der afholdes pædagogisk dag d. 18. juni – denne gang en onsdag. Det betyder, at forældre passer skolen med Flora, Marias mor, som tovholder. Har du mulighed for at hjælpe som ”passer”, kan du ringe til Flora på 27 15 59 54. Det kan varmt anbefales at tage del i skolen på denne måde – forældre fortæller altid varmt om, hvor dejligt det er at være her på en forældre-dag.
DER ER BRUG FOR HJÆLP!!!

 
Fredag besøg af Tea
Skolen får besøg af Tea, som legede med børnene på jubilæumsdagen sidste år. Hun introducerer gamle og nye lege – her får børn og voksne en mulighed for at lære om at lege store fælleslege. Fornøjeligt og lærerigt.

 
Kalender
Grundlovsdag

Torsd. 5. juni 2014

Legedag med Tea

Fred. 6. juni 2014

Pinseferie

Lørd. 7. juni 2014

Mand. 9. juni 2014
FSA Engelsk mundtlig

Onsd. 11. juni 2014

Fra kl. 9
FSA Dansk mundtlig

Tirsd. 17. juni 2014

Fra kl. 9
Pædagogisk Dag

Onsd. 18. juni 2014

Forældrene passer skolen – tovholder er Flora: 2715 5954
Afslutningsfest fra kl. 10
Torsd. 26. juni 2014

Sommerferie
Lørd. 28. juni 2014

Sønd. 10. aug. 2014

Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk