Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
29/10 2014 - Nummer 27

Nummer 27

 
Nyt fra bestyrelsen
Tirsdag den 30. september holdt vi bestyrelsesmøde. Her drøftedes bl.a. arbejdsdagen (tak til alle forældre og lærere der deltog på dagen, for deres store indsats), hvor der desværre ikke var nogen fra bestyrelsen, der kunne deltage denne gang. Bestyrelsen har i disse tider travlt med processen omkring lederskifte på skolen. Forberedelser og drøftelser vedrørende den workshop vi afholdt sammen med skolens medarbejdere dagen efter – onsdag den 1. oktober, optog en stor del af tiden denne aften.
Workshop
I bestyrelsen er der stor enighed om, at processen ved det forestående lederskifte skal foregå på skolens præmisser: i demokratisk ånd og med respekt for skolens kultur. At holde en åben og inkluderende kommunikation har været en af grundforudsætningerne. Vi var derfor meget glade for at få lov til at lægge beslag på halvdelen af lærernes pædagogiske dag om eftermiddagen den 1. oktober. Her holdt vi en workshop med temaet lederskifte, hvor vi arbejdede med begreber som: hvordan minimerer vi usikkerheden i forløbet? Ledelsesstrukturer (forskellige modeller og muligheder), og hvad er god ledelse – hvilke kvalifikationer og egenskaber ønskes, hvilke opgaver skal løses?
Det var en god dag, hvor alle deltog engageret og positivt, og som gav os meget at tænke over og arbejde videre med. Et første skridt på vejen, hvor vi hellere vil gøre det for grundigt end for hurtigt og nemt.
Vi vender tilbage her i NFS NYT, når der er nyt i processenJ
Håber I alle har haft en dejlig uge og mulighed for at nyde efterårets klare, friske luft!
På vegne af bestyrelsen
Siri

 
Nye fag i Goplernes skemaer
Her efter efterårsferien er de sidste skemaer efterhånden kommet på plads. De er ændret lidt i forhold til før ferien.
Om mandagen er der 1 times "Gopler tid", som er en time, hvor vi vil arbejde med ting og/eller problematikker, som vedrører Goplerne som gruppe.
"Mit fag" om mandagen er timer, hvor eleverne selv byder ind med indhold, som de ønsker at lære eller blive bedre til.
"Læsning" er et nyt tiltag, hvor vi træner i fordybelse, koncentration og ikke mindst læsning. Tonny har lånt nogle bøger på Næstved bibliotek, som vil blive stillet til rådighed for timerne (Er dog ikke til elev hjemlån). Hvis dit barn er i gang med at læse en bog derhjemme, kan I måske støtte op omkring læsningen ved at hjælpe med, at barnet tager denne bog med til læsetimerne om tirsdagen.
På torsdage er der "Div. tilvalgsfag", som er forskellige valgfag, såsom Kor, Idræt, Skurvognskemi eller lign?
Endeligt er der om fredagen for nogle en "CV-time", som fra tid til anden vil foregå i Charlottes have ... mere herom senere.

 
Om forældresamtaler i Goplergruppen
Til de Goplerforældre som endnu ikke har haft forældresamtaler.
Vi mangler stadigvæk at afholde nogle forældresamtaler. Vi har foreløbigt reserveret følgende datoer; 6/11; 13/11; 20/11; 27/11 med følgende tidspunkter 14:00-14:30; 14:30-15:00; 15:00-15:30; 15:30-16:00; 16:00-16:30. (Ole har dog undervisning til kl. 15:00 på disse datoer). Det vil hjælpe os meget, hvis du skriver nogle mulige datoer/ tidspunkter til din kontaktlærer. Vi vil herefter prøve at få "kabalen" til at gå op.

 
Kalender
Bestyrelsesmøde kl. 17:30
Tirsd. 28. okt. 2014

Uddannelsesaften på ZBC for 9. kl.
Torsd. 30. okt. 2014

Invitation er sendt ud
Åben Skole
Torsd. 6. nov. 2014

Kl. 15-18
Terminsprøver for Ballonelever
Mand. 10. nov. 2014

Fred. 14. nov. 2014
Sundhedsplejerske 0. kl.
Torsd. 20. nov. 2014

Bestyrelsesmøde kl. 17:30
Tirsd. 25. nov. 2014

Juleferie
Tirsd. 23. dec. 2014

Sønd. 4. jan. 2015
Bestyrelsesmøde kl. 17:30
Tirsd. 27. jan. 2015

Vinterferie – uge 7
Lørd. 7. feb. 2015

Sønd. 15. feb. 2015
Bestyrelsesmøde kl. 17:30
Tirsd. 24. feb. 2015

Bestyrelsesmøde kl. 17:30
Tirsd. 24. mar. 2015

Påskeferie – uge 14
Lørd. 28. mar. 2015

Mand. 6. apr. 2015
Ordinær Generalforsamling
Sønd. 12. apr. 2015

Sæt X i kalenderen
Stor Bededag
Fred. 1. maj 2015

Krist Himmelfartsferie
Torsd. 14. maj 2015

Sønd. 17. maj 2015
Pinseferie
Lørd. 23. maj 2015

Mand. 25. maj 2015
Grundlovsdag
Fred. 5. jun. 2015

Sommerferie
Lørd. 27. jun. 2015

Sønd. 9. aug. 2015

Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk