Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
14/3 2015 - NFS NYT 8

Nummer 8

 
Husk: Generalforsamling på skolen søndag den 12. april 2015 kl. 10-14!
 

 
Vi har forsat børnesår
Husk at søge behandling! Symptomer: Sårene begynder oftest som en lille rød plet, der hurtigt udvikler sig til et væskende sår, som dækkes af gullige skorper. Sårene kan sidde overalt på huden, men er hyppigst omkring næse og mund. Spredning til andre i familien er hyppig.
Børnene må ikke komme i institution, før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selv om der er iværksat behandling, kan sårene godt smitte. Børn i skolealderen kan bedre overholde renlighed i form af håndhygiejne og må derfor komme i skole og institution, hvis sårene kan tildækkes, og hvis ikke sårene er meget udbredte. Instruktion i god hygiejne og hyppig håndvask kan forebygge nye udbrud.
Er du i tvivl om dit barn kan komme I skole, er du velkommen til at tage en snak med Sanne, Tippe, Thomas eller din kontaktlærer.

 
Velkommen til Heidi
I denne uge bød vi velkommen til vores nye kollega, Heidi. Heidi er ansat som kontorassistent og er på skolen et par timer hver morgen, hvor hun passer telefonen, skolens email, betaler regninger og andet forefaldende kontorarbejde. Heidi har tidligere arbejdet på kontor, i kundeservice samt som pædagogmedhjælper. Velkommen til!

 
Tak for hjælpen på pædagogisk dag
Endnu en gang har vi haft mulighed for at holde pædagogisk dag. Denne gang blot en halv dag og under lidt anderledes rammer, end vi plejer. Normalt arbejder vi jo med temaer og udfordringer på skolen. Denne gang mødtes vi med fem andre lilleskoler til fælles foredrag, inspiration og netværk. Det var dejligt at møde andre mindre skoler, og det har åbnet mulighed for videndeling og netværkssamarbejde. Når man er lærer eller pædagog på en lille skole, sidder man nogle gange alene med sig fag og har ikke andre direkte at sparre med. Det er noget af det, sådan en dag åbner mulighed for at få via andre skoler i samme størrelse og situation. Så tak for muligheden og tak til jer som støttede op med at passe skolen og evt. hente børnene tidligere den dag.

 
2 stk. forårsudsalg på Næstved Fri Skole
Da vi ikke anvender skurvognen mere og ønsker at bruge pladsen på anden vis, vil vi gerne af med den. Har du brug for en skurvogn, kan du få den for selv at hente den. Er du interesseret? Kontakt Jeannie senest fredag den 20. marts 2015.
Vi skal til at renovere køkkenet i Kolossalen, og der er ikke så stor interesser for de vandrende pinde mere, derfor søger de et nyt hjem. Har du lyst til at de vandrende pinde skal bo hos Jer – eller kender du nogen, som gerne vil byde dem velkommen, kan I få dem for at hente dem. Er du interesseret? Kontakt Ole senest fredag den 20. marts 2015

 
Lidt fra den nye leder
Endnu en gang tak for en fantastisk dejlig reception med stor opbakning fredag den 27. februar 2015. En bedre start på jobbet som skoleleder, kan man ikke forestille sig. På mange måder fortsætter hverdagen jo bare. Det er netop dejligt at opleve, at lederskiftet ikke er en revolution, men at tingene overvejende er ”som de plejer at være”. I de to første uger, har jeg brugt en del tid på at få sluttet årsrevisionen med vores gamle revisor og holde opstartsmøder med den nye revisor. Revisorskiftet skyldes ikke utilfredshed, men at vi nu – med den nye struktur – har valgt at outsource bogføring og løn. De kompetencer havde vores tidligere revisor ikke, men det kan vores nye revisor tilbyde. I den nye struktur har vi også ansat Heidi, som vil være på kontoret 1½-2 timer hver morgen. Heidi startede i onsdags og er gået åben og positivt ind i opgaverne. Det er dejligt. Man kan sige, at der er fokus på personale og struktur lige her i opstarten. I marts og april kaster vi os fx også ud i Medarbejder Udviklingssamtaler, som jo danner en del af grundlaget for planlægning af det kommende skoleår.
Sammen med økonomiudvalg og bestyrelse har der også været fokus på at få det nye budget klar til generalforsamlingen.

 
Tilsynsførende
På mandag får vi besøg af Birgit Trier, vores tilsynsførende, som besøger os to gange om året nu. Birgits betragtninger og rapport fremlægger hun sædvanen tro på Generalforsamlingen i april.

 
Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen holdt møde tirsdag den 24/2 2015.
Vi lagde ud med at tale om forberedelserne til receptionen den 27/2 og fik fordelt arbejdsopgaverne: indslag, indkøb, forberedelser og oprydning. Fra skolens side havde man et stort ønske om at det hele skulle foregå i børnehøjde, og fra bestyrelsens side et ønske om at markere og festligholde dagen og det historiske lederskifte. Vi fandt en god balance mellem disse ønsker, og fik da også en meget dejlig eftermiddag sammen med børn, tidligere elever, forældre, medarbejdere, øvrige skolevenner og så Tove og Jeannie! Der blev sunget, holdt taler, kigget tilbage og kigget frem, grædt en lille tåre, hygget og snakket på kryds og tværs, skålet og krammet! En skøn dag!

 
Til dem af jer der ikke havde mulighed for at deltage, her er mine (formandens) ord på dagen:
Kære Tove og Jeannie, kære børn, skolemedarbejdere, forældre, tidligere elever og alle I andre venner af skolen! Vi er her i dag for at markere en meget vigtig og stor begivenhed i Næstved Fri Skoles historie: skolens gennem tiderne første lederskifte! Vi er her også for at sige et stort TAK til Tove, for at hun i sin tid startede skolen, og for at hun gennem så mange år har ledet skolen på en helt fantastisk måde.
Og vi er her for at ønske vores nye leder Jeannie varmt velkommen i rollen som ny skoleleder.
Men jeg vil også her i dag sige et stort tak til alle skolens medarbejdere, for et meget godt samarbejde med skolebestyrelsen. Det er jo bestyrelsens opgave at ansætte ny leder, og det stod tidligt klart for os at vi ville arbejde i skolens demokratiske ånd, og derfor i største mulige omfang involvere skolens medarbejdere. Jeg synes at vi sammen har gjort et godt stykke arbejde, og været igennem en grundig proces og talt om struktur, kultur og værdier på workshop og møder! Det har været en fornøjelse at møde medarbejdernes konstruktive tilgang, store engagement og tillid. Så tak til jer alle!
Tove, du har ikke bare startet skolen, men du ER på mange måder skolen, og uden dig ville ingen af os stå her i dag. Selv om ledelse nok ikke været det du brændte mest for, har du formået at lede skolen på en fantastisk måde, og givet børn og medarbejdere plads til at udvikles og vokse. Du har med din empatiske, indsigtsfulde, klare og lidt stilfærdige måde, vist vej. Respekten for, og tilliden til det enkelte menneskes potentiale og vilje til at udvikles, og din inderlige og indlevende interesse for børn og læringsprocesser, har for mig at se, været din ledestjerne.
Heldigvis for os alle, bliver du på skolen som underviser, så vi skal jo ikke sige farvel, men et kæmpe TAK for din store og indsigtsfulde indsats som Næstved Fri Skoles grundlægger og leder gennem mange gode år. Tak Tove!
Jeannie, du har jo arbejdet på skolen i flere år, og kender skolens kultur fra mange forskellige sider og vinkler, men skal nu træde ind i en ny rolle, og gøre den til din egen. Jeg har i bestyrelsesarbejdet haft glæden af at samarbejde med dig i nogle år, og ved at du som menneske er rummelig, opmærksom, indsigtsfuld og kreativ. Du er også meget struktureret, og har evnen til at gå fra idé til handling, og har indsigt og viden indenfor mange forskellige områder. Jeg er overbevist om at du vil lede og udvikle Næstved Fri Skole med stor respekt for den unikke kultur og historie skolen har, og med kærlighed finde nye veje frem. Jeg synes vi er meget heldige at du har takket ja til udfordringen, og jeg ved, at du har stor opbakning blandt skolens ansatte og i bestyrelsen. Vi føler os trygge og glade!
På vegne af bestyrelsen vil jeg derfor sige et stort tillykke til Næstved Fri Skole, og et kæmpet TAK til Tove og Jeannie!

 
Tilbage til bestyrelsesmødet den 24/2!
Økonomi: Det ser ud til at vi får et bedre resultat for 2014 end ventet. Revisionen var på mødetidspunktet ikke afsluttet, men det tegner altså godt.
Vi talte også om den kommende generalforsamling, søndag den 12 april. Temaet for cafémødet bliver social ansvarlighed. Lærerne vil stå for oplæg/anskueliggørelse af hvordan man håndterer emnet på Næstved Fri Skole. Vi besluttede at lægge hele arrangementet tidligere på dagen end vi plejer, så der stadig er lidt weekend tilbage efter cafémøde og generalforsamling. Det er derfor rykket til kl. 10 00 – 14 00.

På generalforsamlingen vil vi ikke - som tidligere angivet her i NFS nyt - fremlægge to alternative forslag til skolepengeforhøjelse. Denne beslutning blev taget på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. marts, og baggrunden er at skolens økonomi er bedre end forventet pga. en revisionsfejl, som heldigvis faldt godt ud for os.
Bestyrelsen indstiller i stedet til en forhøjelse af skolepengene på 50 kr., hvilket muliggør iværksættelse af skoleåbning kl. 07:30 som forsøgsordning.
Den hidtil praktiserede skolepengesstigning har været 100 kr. hvert andet år. Med den foreslåede lavere stigning i år, overvejes en tilsvarende lille forhøjelse i 2016 for at etablere en ”støttepulje”, så forældre med presset økonomi vil kunne søge om reduktion af skolepengene. Dette er et led i temaet ”social ansvarighed”, som bestyrelsen og medarbejderne på skolen vil sætte fokus på på generalforsamlingen. På langt sigt er vor intention at skolepengene skal stige langsommere end de hidtil praktiserede 100 kr hvert andet år.

Så sæt et kryds i kalenderen den 12. april, og gå ikke glip af muligheden for at påvirke og få indsigt i beslutninger på skolen og blive klogere på hvad, det er for en skole dit barn/dine børn går i!

Det var alt fra bestyrelsen denne gang!
Solrige forårshilsner
Siri

 
Kalender
Bestyrelsesmøde kl. 17:30
Tirsd. 24. mar. 2015
Påskeferie – uge 14
Lørd. 28. mar. 2015
Mand. 6. apr. 2015
Ordinær Generalforsamling
Sønd. 12. apr. 2015
Sæt X i kalenderen
Stor Bededag
Fred. 1. maj 2015
Kristi Himmelfartsferie
Torsd. 14. maj 2015
Sønd. 17. maj 2015
Pinseferie
Lørd. 23. maj 2015
Mand. 25. maj 2015
Jyllandstur for Boblere og Balloner
Tirsd. 26. maj 2015
Torsd. 28. maj 2015
Sommer arbejdsweekend
Lørd. 30. maj 2015
Sønd. 31. maj 2015
Grundlovsdag
Fred. 5. jun. 2015
Sommerferie
Lørd. 27. jun. 2015
Sønd. 9. aug. 2015
Alle datoer er inklusive

Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk