Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
20/12 2015 - NFS NYT 17

Nummer 17

 
Juletræsfest
Traditionen tro holdt vi juletræsfest i går, torsdag, men der var pillet lidt ved traditionerne i år, for æbleskiver, gløgg og saftevand blev udskænket på skolen og ikke i Salen, som vi plejer.
Vi startede julefestlighederne i salen med julesang – og rock – af Jonas and the babes. Derefter var der nissespil, hvor skolens gamle kendinge, Knold og Tot var på banen med sang og underholdning.
I år har skolen haft guirlandekonkurrence i december. Konkurrencen har gået ud på, at der gennem hele december blev produceret guirlander i de tre grupper: Urskov, Goplergruppe og hos de store. I går blev guirlanderne målt op og vinderen fundet. Det var en sikker sejr til Goplerne med 411 meter guirlande.
Vi sluttede underholdningen i salen af med at danse om juletræet og synge julesange. Herefter var der æbleskive- og gløggsalg på skolen og mulighed for at julehygge med børn, lærere og andre forældre og ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak til Flora og teamet fra skolen, som fik dagen til at fungere på fineste vis.

 
Personalerokade og lidt om sprog fra det nye år
Der skal læses nogle ekstra specialundervisningstimer, som vi har fået tilskudsmidler til her ifm den nye finanslov og ændringer i SU ansøgningsproceduren. Det er primært børn i indskolingen og mellemgruppen, der er visiteret til disse midler, og der er derfor behov for ekstra lærerkræfter, til at løfte den opgave fra og med det nye år. Vi har besluttet at specialundervisningslæreren skal være en af de voksne, som børnene kender og en som kender skolen og pædagogikken godt. Det bliver Tove, som skal være denne ekstra støtte i hhv. Urskoven og Goplergruppen. Dette går fint i hånd med Toves ønske, da hun tiltrådte som lærer, om at have tid til at støtte mere op, pædagogisk, i de forskellige grupper på skolen.

Vi kigger derfor efter en ny kollega til timer i mellemgruppen og udskolingen – i første omgang på en et-årig kontrakt – bl.a til at læse nogle af Toves timer. I Ballongruppen læser Julia (Aviajas mor), som er uddannet lærer og født og opvokset i USA, engelsktimerne og fører afgangsholdet til prøve. Eleverne kender allerede Julia og er glade for hende. Julia har udfyldt/og udfylder Mettes skema, her hvor Mette fortsat er sygemeldt. I foråret får vi en ny vikar/timelærer-kollega, Rebekka, som skal overtage Toves fransktimer hos Balloner og Boblere. Rebekka er uddannet Cand. Mag i Fransk og transalatør og tolk i engelsk. Hun har en østrigsk far og er opvokset tosproget med tysk samt har gået i tysk skole, så hun taler også flydende tysk. Rebekka vil derfor også hjælpe Steen med tysk i Goplergruppen. Tyskholdet er vokset markant i år af to årsager:

1. Vi faser – som tidligere informeret om i NFS Nyt – fransk ud, og derved er der større søgning til tysk, da eleverne skal have et 2. sprog, hvis de vil læse videre på fx gymnasiet.
2. Det er ikke længere tre men fem år, man skal have dette 2. sprog for at kunne læse videre i fx gymnasiet. Således skal Goplerne starte tidligere med tysk for at nå at få de fem års undervisning inden de går ud herfra.

Den nye lærer, vi søger, skal være en dedikeret dansklærer med tyskkundskaber i værktøjskassen.

I det nye år regner vi også med at Tippe kommer tilbage et par timer om ugen til sang og dans for Urskoven og måske for Goplerne

 
Skolefriplads- og befordringstilskud
Fordelingen af midler til skole- og SFO-friplads samt befordring modtager vi i år den 29. december. Umiddelbart derefter overfører vi tilskuddene til de, som har søgt og er tildelt midlerne. Tilskuddene udbetales til de ansøgere, som har opfyldt Staten krav og iht. skolens politiker på området. Beløbet overføres fratrukket evt. restgæld hos NFS.

 
Tak for i år!
Jeg kan ikke helt forstå, at det nu er 10 måneder siden, jeg overtog lederkasketten efter Tove. Tiden er gået utroligt stærkt, og der har været rigtig mange bolde i luften – også på kontoret, hvor Heidi er kommet til og opgaver er outsourcet til vores nye revisor. Heidi er hurtigt kommet ind i skolens hverdag og ånd og er blevet en af vores værdsatte medarbejdere. Det har været tidskrævende, at starte op med den nye revisor, men jeg rigtig glad for og tryg ved samarbejdet, som begynder at finde sine rutiner nu.
Vi har - især i efteråret - været meget ramt af sygdom – også langtidssygdom – og det trækker på alles ressourcer, men som altid støtter alle op og jeg synes, vi har evnet, at det berører børnene mindst muligt i hverdagen. Og vi har været meget privilegeret med vores vikarer, som er sprunget til og har dækket ind med kort varsel.
Vi har taget afsked med Tippe, som vi heldigvis kommer til at byde velkommen tilbage med sang og dans i det nye år. Samtidig byder vi velkommen til Mathilde, som skal arbejde sammen med Thomas i vores ”SFO”
På bestyrelsesplan har vi taget afsked med Anders Rahbek, som har været en del af bestyrelsen og økonomiudvalget i mange, mange år. Malaika Thomsen (mor til Felix og Luka), som var suppleant, er trådt i hans sted i bestyrelsen. Økonomiudvalget består nu af Pernille Plantner (Augustas mor) og mig selv. Stor tak til Anders for hans bidrag i de mange år.
Vi har indført og afprøvet ”fredag på tværs”, hvor vi den sidste fredag i måneden bryder skemaet helt op og deler et tema på tværs af grupper. Det er faldet i god jord hos eleverne, og vi har evalueret i både personalegruppe og på skolemødet og vi fortsætter med konceptet frem til sommerferien (i første omgang).
På uddannelsessiden har Thomas været på kursus i ”Idræt på friskoler” og hhv. Mette, Lone og Birgitte være på kursus i Davis-metode (dysleksi-værktøj og læringsstrategi), vi arbejder med Davis i et halvt år, hvorefter vi evaluerer, men Lone og Birgitte giver allerede nu positive tilbagemeldinger. I januar deltager Tove også i Davis læringsstrategier ifm hendes nye støttende rolle.
Tak til jer alle for jeres opbakning og for den tillid, jeg er blevet mødt med i min opstart som leder. Jeg glæder mig til at tage hul på et nyt kalenderår med alle de skønne børn, voksne og forældre.

De kærligste julehilsner
Jeannie

 
Alle fra NFS ønsker Jer en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
 Vi ses igen mandag den 4. januar 2015.

 
Kalender
Juleferie
Lørdag 19. december
Søndag den 3. januar 2016
Bestyrelsesmøde
Tirsdag 26. januar
Fredag på tværs
Fredag den 29. januar 206
Kl. 9-13.15
Vinterferie
Lørdag den 13. februar
Søndag den 21. februar
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 23. februar
Halv pæd. dag (fælles med andre)
Tirsdag den 8. marts
Kl. 12-19
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 15. marts
Påskeferie
Lørdag den 19. marts
Mandag den 28. marts
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 29. marts
Generalforsamling på skolen
Lørdag den 2. april
Skriftlige afgangsprøver
Mandag 2. maj
Fredag 13. maj
Arbejdsweekend
Lørdag den 21. maj
Søndag den 22. maj
Pædagogisk dag
Tirsdag den 14. juni
Afslutningsfest
Torsdag den 23. juni
Sommerferie
Lørdag den 25. juni
Søndag den 7. august

Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk