Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
5/1 2011 - NFS NYT 1

nfs nyt 1

 
Et godt nytår

Først og fremmest ”et godt nytår” til alle!

Det forbavser mig gang på gang, hvor dejligt det er at møde alle eleverne efter en ferie – man ønsker sig en feriedag mere, men … når man først er på skolen, ja … så er der bare rart at være!!!


 
Budget 2011

Der har været skrevet meget omkring besparelser som led i regeringens genopretningspakke osv. I friskoleverdenen handler det dels om en 1% besparelse der blev vedtaget med tilbagevirkende kraft for 2010 – for vores skole et beløb svarende til ca. 50.000 kr., dels om en nedsættelse af statens tilskud til friskolers drift fremadrettet. Frie grundskolers tilskud beregnes ud fra udgiftsniveauet i folkeskolen, og de rammes derfor dobbelt. For det første gennem besparelser direkte på det almindelige tilskud pr. elev, og for det andet gennem besparelser på den del af tilskuddet, der er beregnet på grundlag af en såkaldt ”koblingsprocent” til folkeskolen.

I bestyrelsens økonomiudvalg har vi nu lagt budget for 2011. Der har været et behov og et ønske fra både forældre og ansatte om flere personaletimer. Dette har vi lagt ind i budgettet allerede fra januar. Jeannie har fået flere timer og aflaster derved den øvrige personalegruppe, og der er lagt ekstra 12 timer til eftermiddagsaktiviteter ind. Indtil videre betyder det, at tea vil være på skolen en del i januar måned.

Det ser ud til, at budgettet hænger sammen med en skolepengestigning og en SFO-betalingsstigning på samlet 150 kr. fra maj måned.

Endnu er budgettet ikke helt fastlagt, vi regner med at finde nogle små besparelser, når 2010 er afsluttet, og vi har de nøjagtige tal at gå ud fra.


 
Rokeringer i grupperne:

7 elever er rykket fra Urskovsgruppen til Goplerne her efter jul. De fleste af dem har stadig Hanna som kontaktlærer, men har i dag fået skema med udgangspunkt i Gopler-grundskemaet.


 
Oprydning og indretning af forsamlingshuset

Der blev taget godt fat de sidste to dage inden jul, og forsamlingshuset er nu ryddeligt. B¨åde idrætsredskaber og musikinstrumenter og tilbehør er sorteret og til at finde. EN STOR TAK til de flittige og hjælpsomme elever, der gjorde det muligt. Oprydning og rengøring er aikke altid det sjoveste, men det føles altid godt at have været med til at yde en indsats.


 
Skemaer

Elevernes skemaer er igen ændret. Der er tale om små justeringer.


Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk