Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
26/2 2011 - NFS NYT 6

nfs nummer 6

 
Græsrødderne vokser på NFS.

Vi har et stort forældreengagement på Næstved Fri Skole. Det ses blandt andet gennem hjælp til arbejdsweekender, pædagogiske dage, bestyrelsesarbejde og input i hverdagen mv.

Forældreengagementet er godt, for det sikrer nogle gode fysiske rammer. Forældreengagementet er vigtigt, for det er med til at skabe den helt specielle NFS-kultur, hvor alle byder ind og bidrager til skolen. Og forældreengagementet bliver i stigende grad nødvendigt, hvis vi fortsat vil kunne et optimalt læringsmiljø for vore børn. Heldigvis har vi i forældregruppen mange forældre, der både kan og vil bidrage til skolen med deres engagement.

Igennem det sidste stykke tid har vi i bestyrelsen og lærergruppen drøftet hvordan vi kan understøtte og udbygge forældreengagementet. Kort sagt: hvordan kan vi vande og gøde de mange græsrødder i forældregruppen.

Én af måderne at styrke, synliggøre og systematisere det store forældreengagement, er at vi som forældre tilknyttes én eller flere Græsrodsgrupper. Græsrodsgrupperne skal mere eller mindre selvstændigt kunne varetage forskellige opgaver i forhold til skolen. For eksempel er der allerede nu etableret et Havegruppe, der i samarbejde med Charlotte spiller en særlig rolle i forhold til haven og udenomsarealerne.

Bestyrelsen, lærerne og Jeannie på kontoret er begyndt at organisere og sparke Græsrodsgrupperne i gang. Det er tanken, at græsrodsgrupperne skal kunne bidrage mere eller mindre i perioder – alt efter behov.

Bliv den første græsrod

Men allerede nu kan du komme med i en Græsrodsgruppe. Vi mangler nemlig nogle græsrødder, der vil indgå i en Musikrums-græsrodgruppe, der kan færdiggøre musikrummet. Og vi mangler nogle græsrødder, der kunne tænke sig at hjælpe med organiseringen af arbejdsweekender – ikke mindst den, vi afholder allerede i slutningen af maj.

Har du lyst til at blive én af de allerførste græsrødder på Næstved Fri Skole, så meld dig til én af disse grupper ved at kontakte Jeannie på friskole@hotmail.com. Du er også velkommen til at komme med forslag og ideer til andre Græsrodsgrupper.

På bestyrelsens vegne

Jonas Sprogøe, formand


 
Ole sidste dag
Ole, praktikant fra Vordingborg Seminarium, havde sidste dag i dag. Tak for din indsats, Ole

 
Fastelavn
.. Og så nærmer Fastelavnsfesten sig – se vedhæftede plan for dagen, den 4. marts.

 
KOR
Der bliver som nævnt i sidste NFS NYT kor med Emilie. Det er dog rykket til mandage kl. 13.15 – 14.15 for at så mange som muligt kunne deltage. Har man meldt sig til kor, kan man altså først tage hjem efter 14.15, med mindre man har en særlig aftale.

 
Have-græsrodsgruppen mødtes i vinterferien.

Vi ønsker os planter til skolens have: små blomster, tomatplanter, buske, træer (ikke birk).

Vi ønsker os grene til kvashegnet, gerne store. Man må gerne bare køre store grene herud og lægge dem op i kvashegnet.

Hilsen Charlotte og co


 
EFTERLYSNING AF BØGER

(indtil bøgerne dukker op – fast rubrik)

Lige nu mangler vi styr på følgende titler:

Sarin i Svovldalen FUNDETJ

Sarin i Saltminen

Sarin og Stjernetårnet

Spejlslottet nr. 4, 5 og 6

Skolens bibliotek har efterhånden rigtig mange bøger, som børnene er glade for at læse. De mest populære er lette bøger i fantasygenren. Desværre har vi også lidt svært ved at holde styr på dem. De går fra hånd til hånd og ender indimellem på en fjern hylde eller i en taske og føles VÆK.


 
OG PS – DER ER STADIG LUS!

Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk