Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
19/9 2011 - NFS NYT 16

nummer 16

 
nummer 16

Lørdag den 20. august 2011

Velkommen og velkommen tilbage. 102 fantastisk søde og glade børn er vi nu. Skolen emmede af gensynsglæde den første dag og blev krydret med nysgerrighed og ivrighed, da de nye børn mødte tirsdag. Konflikter har der været få af, så de voksne har kunnet koncentrere sig om at få skemaer i gang, at få undervisning i gang, at lære de nye børn at kende, at høre om oplevelser fra sommerferien.

Ingen tvivl om det: DET BLIVER ET GODT SKOLEÅR!!

Håndværkere i sommerferien

Hele sommeren har håndværkere huseret på skolen for at skifte hele varmesystemet ud - forebyggende. Løbende har Alfred – vores pedel – stået klar til at male og reparere, så der kun er lidt ”lapperier” tilbage nu, da projektet er færdigt. Skønt! Gavlen ud mod p-pladsen er blevet repareret – også forebyggende. I forsamlingshuset har væggene i musiklokalet fået filt på og er blevet malet. Scenefronten er også blevet færdiggjort. Det ser rigtig pænt ud.

Vi mangler stadig gulv og loft i musiklokalet. Maling af selve salen må vente – måske til næste års arbejdsweekend.

Kontaktlærerskift

Flere elever har skiftet grupper i forbindelse med det nye skoleår. Det betyder også, at de - med mindre der har været særlige aftaler - har skiftet kontaktlærer(e). Steen og Tonny er kontaktlærere for Boblere og Balloner. Hans, Charlotte og Tove er kontaktlærere for Goplergruppen. Gruppen er så stor, at de enkelte elever har en primær kontaktperson. Enkelte elever har skiftet kontaktlærer inden for gruppen. De ved selv, hvem de hører til.

Nye ansatte

Vi har to nye ansigter på skolen:

Gustav er vores nye vikar, han er tidligere elev og derfor ikke ”ny” for mange af os. Ud over at være vikar, har han fast timer på skolen tirsdag eftermiddage.

Birgitte Haaning er uddannet lærer – hun er pr. 1. november ansat som fuldtidslærer på skolen, i forbindelse med at Hanna går på pension. Her og nu har hun fast en dag i Urskoven, idet Hanna ikke har timer om onsdagen. Hun når altså at lære børnene rigtig godt at kende, inden hun overtager Hannas kontaktlæreransvar. Herudover er Birgitte fast tysklærer for Ballonerne allerede fra august. Da Tove (undertegnede) har overtaget franskundervisningen og derfor er ganske undervisningsbooket, har Birgitte, der også er dansk- og engelskkyndig, nogle timer hos Goplergruppen. Og så er hun også i stand til at træde til, når vi mangler vikar. Pt. har hun således nogle af Teas timer. Tea er i USA og starter derfor først i næste uge. Dejligt, at det kan lade sig gøre.

P:S: Tippe er fortsat på skolen om eftermiddagen lidt endnu. Hvor er vi heldige!

Hegn og hæk

Rislev bylaug har ønsket at få markeret en sti, der fra gammel tid har gået fra p-pladsen til fodboldbanerne. Skolen har ønsket at få en låge sat op ud mod p-pladsen af sikkerhedsgrunde. Lige nu er der sat markeringspæle op mod stien, og der er sat trådhegn op mod p-pladsen, men lågen er stærkt på vej: materialerne er allerede leveret. Dog er det et lidt større projekt, da den gamle beton skal fjernes og ny støbes til at holde pæle til den nye låge. Alfred står for projektet, som snart bliver påbegyndt.

Bylauget står for hæk-delen.

Atletikdag på Herlufsholm Stadion

Mandag d. 29. august ´11 har vi atletikdag på Herlufsholm Stadion.

 

Josephines far, Michael (fra Urskoven), er også med denne dag. Vi er så heldige, at Michael er ´gammel´ atletikmand og har en masse erfaring i atletik og sjove lege. Flere af skolens lærere planlægger sammen med Michael dagen.

Urskoven har fået særskilt information sendt ud, der vil også blive sendt særskilt information ud til de større elever, der har meldt sig til.

 

… OG EN EFTERLYSNING

Niclas fra Urskoven mangler sin kostbare spillekonsol – den blev væk allersidste skoledag inden ferien og er meget savnet: lyseblå DSI, lå i et sort etui med et billede af en rød fugl, en Ho-ah. Der var fem spil i.

Skolefoto

Fredag den 26. august 2011 kommer skolefotografen til Næstved Fri Skole. I år bliver der taget ét gruppefoto af alle eleverne på skolen samt individuelle portrætfoto, hvis man ønsker det.

Der er ingen købspligt, og man skal ikke melde sig til på forhånd. I næste uge får eleverne en seddel med hjem til jer fra fotografen med flere detaljer om forløbet. Vi regner med at være færdige med optagelserne kl. ca. 14.00 på fredag.

FRA KONTORET:

Skole- og SFO friplads (tilskud)

I år har myndighederne rykket ansøgningsfristen for at søge om Skole- og SFO-fripladstilskud 14 dage frem, således at skolen skal have jeres ansøgninger senest onsdag den 7. september 2011 kl. 10.00.

Ansøgningsskemaer, fordelingsnøgler og skolens politik på området sendes ud på email medio næste uge.

Befordringstilskud via UVM

Sidste år blev befordringstilskuddet fjernet, således at skoleåret 2010-11 var det sidste, hvor man kunne ansøge om tilskud til befordring via UVM og fordelingssekretariatet. Den beslutning blev så senere lavet om, og man har valgt at give tilskud endnu et år, men dog kun knap 50% af, hvad man gav sidste skoleår. Sidste år modtog en elev i 0-3 klasse med over 3, men under 9,9 kilometer omkring 500 kr., blot for at sætte i perspektiv, at der ikke kommer de store summer i omløb i år.

Ansøgningskema og skolens politik på området sendes ud via email medio næste uge.

Ansøgningskemaerne skal afleveres på skolens kontor senest onsdag den 7. september 2011. kl. 10.00.

For begge tilskud gælder, at de udbetales i december/januar som et engangsbeløb.

Jeannie

HUSK at vi holder arbejdsdag lørdag den 24. september 2011 - sæt kryds i kalenderen, kom og giv en hånd og få endnu en hyggelig dag med børn, forældre og lærere på skolen!

 


Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk