Hvad mere / Praktisk info / Nyhedsbrev tilmelding

Nyhedsbrev tilmelding

Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
4/12 2011 - NFS NYT 22

Nummer 22

 
NISSETEATER

Planlægning og praktiske forberedelser til årets NISSETEATER er i fuld gang. Rygtet siger, at det igen i år bliver et dukketeaterstykke. Mon vi skal gense nogle af de kendte dukker?? Det er ikke til at vide.

 

Af hensyn til gæster (forældre og søskende): man kan godt få noget ud af blot at se et enkelt afsnit, selvom historien er af den fortsættende slags. Se datoer og tidspunkter i kalenderen herunder.


 
Skimmelsvamp-undersøgelse

I september måned bad skolen Teknologisk Institut vurdere den gamle del af skolen med henblik på eventuelt dårligt indeklima, som kunne være forårsaget af fx skimmelsvamp. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu i form af en rapport, en vurdering og et forslag til handleplan.

 

I Goplernes tre lokaler viste prøverne for en skole ”forventet forekomst af skimmelsvampearter” – dvs en type og mængde, som bl.a. findes i almindeligt støv og snavs. Der anbefales flere daglige udluftninger og hyppig rengøring. Dette gjorde vi allerede inden undersøgelsen blev sat i værk.

 

TI anbefaler, at vi på længere sigt fjerner vægbeklædningen i Gopler-området, da denne er uhensigtsmæssig (celoteks, som ikke er ”åndbart”) i en gammel bygning med en naturlig risiko for optrængende fugt (nedefra og udefra), og at vi fjerner bedene op ad muren i gården. Dette skyldes ikke konstaterede problemer på nuværende tidspunkt, men er rent forebyggende.

 

Kælderen under Gopleroprådet og te-køkkenet er fugtig, og der er skimmelsvamp. Det anbefales at væggene vaskes ned med Rodalon, og at der etableres en forbedret udsugning, så problemet ikke opstår igen. Samtidig anbefales det, at der sættes en dør op oven for trappenedgangen til kælderen. Dette er allerede sat i gang.

 

På 1. sal i et arkivrum er der et mindre område med skimmelsvamp pga en gammel vandskade. Det anbefales at tapetet fjernes og væggene vaskes ned. Dette er også allerede sat i gang.

 

Vi har i forvejen planlagt at renovere førstesalen i sommerferien 2012. Der foreligger allerede godkendte tegninger, og denne renovering udvides nu til også at omfatte det forebyggende arbejde med Goplerområdets vægge.

 

Er der spørgsmål til undersøgelsen, kan I henvende jer til Tove, der har haft kontakt med TI.


Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk