Hvad mere / Praktisk info / Opskrivningsblanket
Der optages som hovedregel elever to gange om året:
Efter jul og omkring sommerferien. Nye 0'de klasser har mulighed for at starte 1. april eller efter sommerferien i august. 
 
For helt nye familier
 
For at komme i betragtning til en plads på Næstved Fri Skole skal man sende en skriftlig ansøgning vedlagt foto samt udtalelses fra børnehaven og andre relevante bilag. Ansøgningen - med angivelse evt. særlige behov - skal give os viden om eleven, familien og baggrunden for, at man søger Næstved Fri Skole. Ligeledes skal man udfylde en blanket til opskrivning på skolen.
Blanketten hentes her på siden

For søskendebørn
Børn som allerede har søskende på skolen har fortrinsret, men kun hvis de er skrevet op på vores venteliste. Dvs. kun hvis de har afleveret en kort ansøgning - med evt. særlige behov - foto samt en udfyldt ansøgningsblanket og fremsendt udtalelse og andre relevante papirer fra børnehaven.

 Ansøgning, foto og udfyldt blanket sendes til skolen som post eller på email: kontor@naestvedfriskole.dk

Besøg på skolen

Da mange har interesse I at se og besøge Næstved Fri Skole, har vi desværre ikke mulighed for at give rundvisning inden, man skriver sig op. men vi holder "Åbent Skole" den første torsdag i november sidst på eftermiddagen, hvor alle er velkommen.

Man bliver indkaldt til en samtale og rundvisning på skolen inden man får tilbudt en plads.

 
 
 
Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk