Samfundsfag

Samfundsfag Skolens demokratiske miljø lærer eleverne at begå sig i et demokrati. De vænnes allerede i indskolingen til at bruge den demokratiske struktur og de muligheder den åbner i forbindelse med den praktiske hverdag. Der skal søges om penge til ekstra særlige aktiviteter i Urskoven, der skal søges om fri i forbindelse med ferier uden for de faste ferieperioder. De deltager dagligt i Morgenmøderne og har her taleret i en stor forsamling. I forbindelse hermed lærer de at vurdere en sag og tage stilling ved afstemninger. De kan prøve ordstyrerrollen. De deltager i fredagsrengøringen, hvis form er vedtaget demokratisk. I forbindelse med ugentlige Skolemøder har de mulighed for at foreslå ændringer, bidrage til ændringer og er i det hele taget underlagt skiftende regelsæt og procedurer, der diskuteres og vedtages. Et relevant ordforråd læres således tidligt. Aktuelle emner tages løbende op på morgenmøder, skolemøder og særlige orienterings- og/eller debatmøder. I udskolingen tilrettelægges samfundsfagsundervisningen med henblik på folkeskolens afgangsprøve. Der læses tekster og debatteres indhold. De læste tekster bliver desuden gennemgået kildekritisk og sammenlignet med andre tekster. Pensum tilrettelægges i samarbejde med eleverne efter aktuelle emner og tidssvarende lærerbogsmaterialers anbefalinger. Dagsaktuelle emner indgår som en væsentlig del af undervisningen.
Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk