Hvad mere / Dokumentation / Mål og undervisningsplaner / Læringsplan / Undervisningsplan for indskolingsfasen

Undervisningsplan for indskolingsfasen

Perioden til efterårsferien: faste morgentimer i fagene dansk, matematik, musik og billedkunst. Undervisningen foregår som gruppeundervisning med fællesgennemgang og indføring i arbejdsvaner, gruppearbejdsregler m.m. Der støttes op om fagene resten af dagen som individuelle aftaler. Her tilgodeses den enkeltes progression i fagene optimalt. Samtidig sættes fokus på skolens demokratiske struktur i hverdagen, elevernes personlige udvikling i forhold til at udnytte demokratiets muligheder og tage det ansvar, der følger med. Næste perioder: Eleverne kan vælge flere fag på skolen, eksempelvis engelsk og naturfag, samtidig introduceres flere fag i de faste morgentimer, så de får kendskab til fagene og har baggrund for at vælge dem senere. Hver elev følger en ugeplan, der fungerer som en slags dagbog. Den afspejler elevernes skemabindinger, aftaler med kontaktlæreren og elevernes egne mål og progression med arbejdet i fagene
Næstved Fri Skole | CVR: 20995785 | Havrebjergvej 3, 4700 Næstved - Denmark | Tlf.: 55701054 | kontor@naestvedfriskole.dk